9750
1

ապաշխարային - բացատրություն

Տե՛ս
Ապաշխարական:
96
9750
2

ապաշխարային - հոմանիշներ

9750
4

ապաշխարային - ռուսերեն թարգմանություն

9750
3

ապաշխարային - անգլերեն թարգմանություն