15028
1

բաբաթ - բացատրություն

[ածական, մակբայ] (գավառական)
Բավարար չափով, բավականաչափ, կարգին:
150
15028
2

բաբաթ - հոմանիշներ

15028
4

բաբաթ - ռուսերեն թարգմանություն

15028
3

բաբաթ - անգլերեն թարգմանություն