15029
1

բաբաթի - բացատրություն

[ածական, մակբայ] (գավառական)
Բավարար չափով, բավականաչափ, կարգին:
150
15029
2

բաբաթի - հոմանիշներ

15029
4

բաբաթի - ռուսերեն թարգմանություն

15029
3

բաբաթի - անգլերեն թարգմանություն