15061
1

բադալող - բացատրություն

բադալողի, [գոյական]
Լողի ձև, երբ մարդ առաջ Է ընթանում ոտքերի շարժումով:
150
15061
2

բադալող - հոմանիշներ

15061
4

բադալող - ռուսերեն թարգմանություն

ի Стиль плавания, при котором плывущий работает только ногами.
15061
3

բադալող - անգլերեն թարգմանություն