21120
1

գաբարդին - բացատրություն

գաբարդինի, [գոյական]
Բրդյա թանկարժեք գործվածքի մի տեսակ՝ վերարկուի, կոստյումի ևն համար:
211
21120
2

գաբարդին - հոմանիշներ

21120
4

գաբարդին - ռուսերեն թարգմանություն

21120
3

գաբարդին - անգլերեն թարգմանություն