21122
1

գաբարիտ - բացատրություն

գաբարիտի, [գոյական]
1. (մասնագիտական) Մեքենաների՝ կամուրջների՝ շենքերի ծայրասահմանային ուրվագծերը:
2. (երկաթուղային) Գնացքի անարգել երթևեկության համար անհրաժեշտ տարածությունը՝ ռելսային ուղու և կառուցումների միջև:
211
21122
2

գաբարիտ - հոմանիշներ

21122
4

գաբարիտ - ռուսերեն թարգմանություն

21122
3

գաբարիտ - անգլերեն թարգմանություն