21126
1

գագաթաթաս - բացատրություն

գագաթաթասի, գագաթաթասեր, [գոյական]
Գլգլակի գագաթնային մասում զետեղված թասը:
211
21126
2

գագաթաթաս - հոմանիշներ

21126
4

գագաթաթաս - ռուսերեն թարգմանություն

21126
3

գագաթաթաս - անգլերեն թարգմանություն