21128
1

գագաթային - բացատրություն

Տե՛ս
Գագաթնային:
211
21128
2

գագաթային - հոմանիշներ

21128
4

գագաթային - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Գագաթնային։
21128
3

գագաթային - անգլերեն թարգմանություն

apical,atop