21132
1

գագաթնագիծ - բացատրություն

գագաթնագծի, գագաթնագծեր, [գոյական] (շինարարություն)
Կառույցի ծածկի գագաթնային գիծը:
211
21132
2

գագաթնագիծ - հոմանիշներ

21132
4

գագաթնագիծ - ռուսերեն թարգմանություն

21132
3

գագաթնագիծ - անգլերեն թարգմանություն