21137
1

գագաթնահար - բացատրություն

[ածական] (ռազմական)
Օդի մեջ աղեղ գոյացնող և արկը ուղղահայաց դեպի ցած նետող:
211
21137
2

գագաթնահար - հոմանիշներ

տես Գագաթնահայաց:
21137
4

գագաթնահար - ռուսերեն թարգմանություն

ա. (ռազմ.) Навесной, перекидной. Գագաթնահար կրակ навесной огонь.
21137
3

գագաթնահար - անգլերեն թարգմանություն