21143
1

գագաթնավոր - բացատրություն

Տե՛ս
Գագաթավոր:
211
21143
2

գագաթնավոր - հոմանիշներ

21143
4

գագաթնավոր - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Գագաթավոր։
21143
3

գագաթնավոր - անգլերեն թարգմանություն