21144
1

գագաթոսկր - բացատրություն

գագաթոսկրի, [գոյական]
Նույնն է՝ Կողմնոսկր:
211
21144
2

գագաթոսկր - հոմանիշներ

21144
4

գագաթոսկր - ռուսերեն թարգմանություն

ի (կզմխս.) Теменная кость․
21144
3

գագաթոսկր - անգլերեն թարգմանություն