21146
1

գագաուզերեն - բացատրություն

1. [գոյական] Գագաուզների լեզուն:
2. [ածական, մակբայ] Գագաուզների լեզվով:
211
21146
2

գագաուզերեն - հոմանիշներ

21146
4

գագաուզերեն - ռուսերեն թարգմանություն

21146
3

գագաուզերեն - անգլերեն թարգմանություն