21147
1

գագաուզներ - բացատրություն

(եզակի՝ գագաուզ, գագաուզուհի), [գոյական]
Ուկրաինայում, Մոլդավիայում, Ռամինիայում և Բուլղարիայում ապրող ժողովուրդ:
211
21147
2

գագաուզներ - հոմանիշներ

21147
4

գագաուզներ - ռուսերեն թարգմանություն

21147
3

գագաուզներ - անգլերեն թարգմանություն