21145
1

գագար - բացատրություն

գագարի,
1. (գավառական) Կարմրափետուր ու խոշորամարմին հավ:
2. Տե՛ս Սուզահավ:
211
21145
2

գագար - հոմանիշներ

21145
4

գագար - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Սուղահավ:
21145
3

գագար - անգլերեն թարգմանություն