21158
1

գազաբաշխել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. (նորաբանություն) Հեղուկ գազը բալոններով բաշխել սպառողներին:
2. (տեխնիկա) Գազաբաշխում (2) կատարել:
211
21158
2

գազաբաշխել - հոմանիշներ

21158
4

գազաբաշխել - ռուսերեն թարգմանություն

21158
3

գազաբաշխել - անգլերեն թարգմանություն