21160
1

գազաբաշխվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Գաղաբաշխել -ի:
211
21160
2

գազաբաշխվել - հոմանիշներ

21160
4

գազաբաշխվել - ռուսերեն թարգմանություն

21160
3

գազաբաշխվել - անգլերեն թարգմանություն