21164
1

գազագեներատորային - բացատրություն

[ածական]
Գազագեներատորին հատուկ:
211
21164
2

գազագեներատորային - հոմանիշներ

21164
4

գազագեներատորային - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Газогенераторный
21164
3

գազագեներատորային - անգլերեն թարգմանություն