21170
1

գազագունդ - բացատրություն

գազագնդի, գազագնդեր, [գոյական]
Գազային վիճակ ներկայացնող գնդաձև մարմին:
211
21170
2

գազագունդ - հոմանիշներ

21170
4

գազագունդ - ռուսերեն թարգմանություն

21170
3

գազագունդ - անգլերեն թարգմանություն