21173
1

գազազած - բացատրություն

1. հարակատար դերբայ Գազազել-ի:
2. [ածական] Կատաղած, մոլեգնած, կատաղի:
212
21173
2

գազազած - հոմանիշներ

21173
4

գազազած - ռուսերեն թարգմանություն

21173
3

գազազած - անգլերեն թարգմանություն