21192
1

գազալապտեր - բացատրություն

գազալապտերի, [գոյական]
Գազով վառվող լապտեր:
212
21192
2

գազալապտեր - հոմանիշներ

21192
4

գազալապտեր - ռուսերեն թարգմանություն

ի Газовая лампа, газовый фонарь.
21192
3

գազալապտեր - անգլերեն թարգմանություն

lantern,flashlight,flash