31874
1

եղեգնատունկ - բացատրություն

ղեգնատունկի, ղեգնատունկեր, [գոյական]
Եղեգի տունկը՝ բույսը:
323
31874
2

եղեգնատունկ - հոմանիշներ

31874
4

եղեգնատունկ - ռուսերեն թարգմանություն

31874
3

եղեգնատունկ - անգլերեն թարգմանություն