35319
1

զաբթիա - բացատրություն

Տե՛ս
Զապթիա:
359
35319
2

զաբթիա - հոմանիշներ

35319
4

զաբթիա - ռուսերեն թարգմանություն

35319
3

զաբթիա - անգլերեն թարգմանություն