35339
1

զագսավորվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Զագսավորել -ի:
359
35339
2

զագսավորվել - հոմանիշներ

35339
4

զագսավորվել - ռուսերեն թարգմանություն

35339
3

զագսավորվել - անգլերեն թարգմանություն