35322
1

զագս գցել - բացատրություն

Ամուսնությունը կամ ծնունդը զագսում գրանցել:
359
35322
2

զագս գցել - հոմանիշներ

35322
4

զագս գցել - ռուսերեն թարգմանություն

35322
3

զագս գցել - անգլերեն թարգմանություն