35387
1

զազրասեր - բացատրություն

[ածական]
Զազրելի՝ գարշելի բաներ սիրող:
360
35387
2

զազրասեր - հոմանիշներ

ա. I. Ցանկասեր, ցանկամոլ, պղծասեր, պղծամոլ, անբարոյական, տռփասեր, տռփամոլ, ախտասեր, ախտամոլ, ցոփասեր, ցովակւենցաղ, ցոփակյաց, գիջասեր, գիջամոլ, հեշտամոլ, հեշտասեր, զազրամոլ: 2. Գարշասեր, աղտեղասեր:
35387
4

զազրասեր - ռուսերեն թարգմանություն

35387
3

զազրասեր - անգլերեն թարգմանություն