35397
1

զաթար - բացատրություն

Տե՛ս
Ծոթոր:
360
35397
2

զաթար - հոմանիշներ

| գ. (բսբ.) Ծոթոր, ծեթրոն,
35397
4

զաթար - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ծոթրին։
35397
3

զաթար - անգլերեն թարգմանություն