35398
1

զաթրին - բացատրություն

Տե՛ս
Ծոթրին:
360
35398
2

զաթրին - հոմանիշներ

ծաթրին, ծիթրոն, կորդյուն, կորդիչ, զվիրակ, կոնդար, չամապուռ, սաթիր:
35398
4

զաթրին - ռուսերեն թարգմանություն

35398
3

զաթրին - անգլերեն թարգմանություն