35399
1

զալ - բացատրություն

Տե՛ս
Դահլիճ:
360
35399
2

զալ - հոմանիշներ

տես 1. Սիր, Չալիկ: 2. Ցախ1:
35399
4

զալ - ռուսերեն թարգմանություն

35399
3

զալ - անգլերեն թարգմանություն