35400
1

զալիխա - բացատրություն

Տե՛ս
Կինամոն, Դարչին (1):
360
35400
2

զալիխա - հոմանիշներ

գ. (բսբ.) Կասի, սալիխա, ս. Գրիգորի ծառ:
35400
4

զալիխա - ռուսերեն թարգմանություն

35400
3

զալիխա - անգլերեն թարգմանություն