35403
1

զակատել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (հին, բանաստեղծական)
1. Մոլությամբ մի բանի հետամուտ լինել:
2. Բարկությունից կատաղել:
3. Խիստ կարոտել, կարոտագին տենչալ:
360
35403
2

զակատել - հոմանիշներ

չբ. (հզվդ.) Մոլորվել էծայրաԲեղորեն մի բանի հետևելՀ:
35403
4

զակատել - ռուսերեն թարգմանություն

35403
3

զակատել - անգլերեն թարգմանություն