35416
1

զահլատարություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Զահլա տանելը:
2. Գլուխ տանող՝ ձանձրացնող վարմունք՝ արարք:
360
35416
2

զահլատարություն - հոմանիշներ

35416
4

զահլատարություն - ռուսերեն թարգմանություն

35416
3

զահլատարություն - անգլերեն թարգմանություն