35419
1

զահրիմար - բացատրություն

զահրիմարի, [գոյական]
1. Թույն:
2. Սաստիկ դառն բան, լեղի:
3. Առհասարակ՝ անպետք՝ տհաճ՝ զզվելի բան:
4. իբրև բացականչութուն՝ գրող ու ցավ, չոռ ու ցավ:
5. [ածական] Անպետք, զզվելի:
360
35419
2

զահրիմար - հոմանիշներ

35419
4

զահրիմար - ռուսերեն թարգմանություն

35419
3

զահրիմար - անգլերեն թարգմանություն