35420
1

զահրմար - բացատրություն

զահրմարի, [գոյական]
1. Թույն:
2. Սաստիկ դառն բան, լեղի:
3. Առհասարակ՝ անպետք՝ տհաճ՝ զզվելի բան:
4. իբրև բացականչութուն՝ գրող ու ցավ, չոռ ու ցավ:
5. [ածական] Անպետք, զզվելի:
360
35420
2

զահրմար - հոմանիշներ

35420
4

զահրմար - ռուսերեն թարգմանություն

35420
3

զահրմար - անգլերեն թարգմանություն