38924
1

ըլլալ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (արևմտահայերեն)
Լինել:
398
38924
2

ըլլալ - հոմանիշներ

տես Լյինել 1 նշան.:
38924
4

ըլլալ - ռուսերեն թարգմանություն

38924
3

ըլլալ - անգլերեն թարգմանություն