38925
1

ըլլիլ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (արևմտահայերեն)
Լինել:
398
38925
2

ըլլիլ - հոմանիշներ

38925
4

ըլլիլ - ռուսերեն թարգմանություն

38925
3

ըլլիլ - անգլերեն թարգմանություն