38932
1

ըղձագին - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
Մեծ ըղձանքով, ուժգին փափագով:
398
38932
2

ըղձագին - հոմանիշներ

38932
4

ըղձագին - ռուսերեն թարգմանություն

մ․ С вожделением, страстно.
38932
3

ըղձագին - անգլերեն թարգմանություն