38934
1

ըղձալի - բացատրություն

1)

[ածական]
Տենչալի, փափագելի, ցակալի:

2)

[ածական, մակբայ]
Մեծ փափագով, փափագով լի:
398
38934
2

ըղձալի - հոմանիշներ

ա. Ցանկալի, փափագելի, բաղձայի, տենչալի, սիրելի, (Ո նց.) ըղձանալի, ներըղձական, ըղձակերտ, ըղձափափագ:
38934
4

ըղձալի - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Вожделенный (книжн.), желанный. Հասավ ըղձալի վայրկյանը настал миг вожделенный.
38934
3

ըղձալի - անգլերեն թարգմանություն