38940
1

ըղձածոր - բացատրություն

[ածական] (բանաստեղծական)
1. Որից իղձ Է ծորում, որ ըղձալ Է տալիս, շատ բաղձալի՝ փափագելի:
2. (փոխաբերական) Երանելի, երջանկալից:
398
38940
2

ըղձածոր - հոմանիշներ

38940
4

ըղձածոր - ռուսերեն թարգմանություն

38940
3

ըղձածոր - անգլերեն թարգմանություն