38946
1

ըղձականակերտ - բացատրություն

[ածական] (քերականագիտություն)
Ըղձական եղանակի բայաձև կերտող՝ կազմող:
398
38946
2

ըղձականակերտ - հոմանիշներ

38946
4

ըղձականակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

38946
3

ըղձականակերտ - անգլերեն թարգմանություն