38947
1

ըղձականություն - բացատրություն

[գոյական]
Ըղձական լինելը:
398
38947
2

ըղձականություն - հոմանիշներ

տես Ըղձություն 2 նշան.:
38947
4

ըղձականություն - ռուսերեն թարգմանություն

38947
3

ըղձականություն - անգլերեն թարգմանություն