38944
1

ըղձական եղանակ - բացատրություն

Բայական եղանակ, որ արտահայտում Է խոսողի ցանկությունը՝ իղձը՝ գործողությունը կատարելու կամ
չկատարելու:
398
38944
2

ըղձական եղանակ - հոմանիշներ

38944
4

ըղձական եղանակ - ռուսերեն թարգմանություն

38944
3

ըղձական եղանակ - անգլերեն թարգմանություն