38948
1

ըղձակետ - բացատրություն

ըղձակետի, ըղձակետեր, [գոյական] (հին, գրքային)
Ըղձացած՝ փափագած կետը կամ առարկան, նպատակակետ:
398
38948
2

ըղձակետ - հոմանիշներ

տես Նպատակակետ:
38948
4

ըղձակետ - ռուսերեն թարգմանություն

38948
3

ըղձակետ - անգլերեն թարգմանություն