38949
1

ըղձակերտ - բացատրություն

[ածական] (հին)
1. Իղձ ստեղծող՝ հարուցող, փափագելի:
2. Իղձով՝ փափագով կերտված՝ կառուցված՝ ստեղծված:
398
38949
2

ըղձակերտ - հոմանիշներ

տես Ըղձալի: -ա-
38949
4

ըղձակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

38949
3

ըղձակերտ - անգլերեն թարգմանություն