38950
1

ըղձամեռ - բացատրություն

[ածական]
Իղձը՝ փափագը չկատարված, իր նպատակին չհասած:
398
38950
2

ըղձամեռ - հոմանիշներ

38950
4

ըղձամեռ - ռուսերեն թարգմանություն

38950
3

ըղձամեռ - անգլերեն թարգմանություն