38951
1

ըղձանալ - բացատրություն

Տե՛ս
Ըղձալ:
398
38951
2

ըղձանալ - հոմանիշներ

տես Ըղձալ 1 նշան.:
38951
4

ըղձանալ - ռուսերեն թարգմանություն

38951
3

ըղձանալ - անգլերեն թարգմանություն