38952
1

ըղձանալի - բացատրություն

Տե՛ս
Ըղձալի:
398
38952
2

ըղձանալի - հոմանիշներ

տես Ըղձալի:
38952
4

ըղձանալի - ռուսերեն թարգմանություն

38952
3

ըղձանալի - անգլերեն թարգմանություն