38956
1

ըղձավետ - բացատրություն

[ածական]
1. Իղձով լի, շատ ըղձալի՝ փափագելի:
2. Մեծ փափագով մի բան տենչացող, փափագից տոչորվող:
3. Բուռն իղձ արտահայտող, բուռն իղձով տոգորված:
398
38956
2

ըղձավետ - հոմանիշներ

տես Ըղձաշատ:
38956
4

ըղձավետ - ռուսերեն թարգմանություն

38956
3

ըղձավետ - անգլերեն թարգմանություն