38957
1

ըղձավոր - բացատրություն

[ածական]
Իղձ՝ փափագ ունեցող:
398
38957
2

ըղձավոր - հոմանիշներ

ա. Փափագավոր, տենչավոր:
38957
4

ըղձավոր - ռուսերեն թարգմանություն

38957
3

ըղձավոր - անգլերեն թարգմանություն