38961
1

ըղձացվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ըղձալ -ի:
398
38961
2

ըղձացվել - հոմանիշներ

38961
4

ըղձացվել - ռուսերեն թարգմանություն

38961
3

ըղձացվել - անգլերեն թարգմանություն